جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

Relative pronoun

   (Relative Pronouns)  ضماير ربطي با کلمه اي که قبل از آنها مي آيد در ازتباط هستند و در واقع اطلاعات بيشتري در مورد کلمه قبل از خود ميدهند. در اين حالت، آنها يک گروه اسمي وابسته را به يک مرجع (که همان اسمي باشد که قبل از آنها آمده است) مثصل ميکنند. درنتيجه، ضمير ربطي در گروه اسمي وابسته نقش فاعلي يا مفعولي دارد.  به مثال زير توجه کنيد که در آن ضمير ربطي نقش فاعلي دارد:

    The chef studied in Paris. He won the first prize- 1

  The chef who won the first prize studied in Paris -2

  .  در جمله شماره (2) کلمه who با کلمه chef در ارتباط است. علاوه بر اين who هم براي  گروه اسمي وابسته و هم براي فعل won نقش فاعلي دارد.  گروه اسمي وابسته: who won the first prize  گروه اسمي مستقل: The chef studied in Paris     در مثال زير، ضمير ربطي نقش مفعولي دارد:

   (1) This is a house. Jack built this house.

   (2)This is the house that Jack built.  

  در جمله شماره (2) کلمه that يک ضمير ربطي است که به اسم house برميگردد. کلمه that مفعول فعل built هم هست.  گروه اسمي وابسته: that Jack built  گروه اسمي مستقل: This is the house     مهمترين ضماير ربطي عبارتند از:  WHO  کاربرد: زمانيکه مرجع ما انسان باشد. اين ضمير ربطي فاعل گروه اسمي وابسته است يعني اينکه جانشين کننده کار شده است.  مثال:  Jack is the boy who kissed Jenny.     WHOM  کاربرد: زمانيکه مرجع ما انسان باشد. اين ضمير ربطي مفعول گروه اسمي وابسته است، يعني اينکه کار بر آن واقع شده است.  مثال:  The man whom he most admires will be here tonight.     WHICH  کاربرد: زمانيکه مرجع ما غيرانسان باشد، يعني به مکان، شيء يا عقايد و آرا اشاره ميکنيم.  مثال:  This is the house which Jack built last year.     THAT  کاربرد: ضمير ربطي that ميتواند جايگزين ضميرهاي ربطي بالا شود (چه انسان، چه غيرانسان).  مثال:  Jack is the boy that kissed Jenny.        WHOSE  کاربرد: زمانيکه ضمير ربطي ما اشاره به مالکيت چيزي داشته باشد، يعني مرجع ضمير مالک چيز يا کسي در گروه اسمي وابسته باشد.  مثال:  

  Jack is the boy whose friend built my house. farzanegan1sanandaj.blogfa.com


  این مطلب تا کنون 40 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 7 بهمن 1394
  منبع
  برچسب ها : ربطي ,اسمي ,ضمير ,وابسته ,house ,that ,اسمي وابسته ,ضمير ربطي ,گروه اسمي , گروه اسمي , کاربرد زمانيکه ,
  Relative pronoun

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 4 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر